اطلاع رسانی زمان های خروج از دسترس سایت

کاربر گرامی، هرگونه اختلال و قطعی در خدمت رسانی و از دسترس خارج شدن پورتال به دلایل فنی از طریق این صفحه به اطلاع خواهد رسید.
 
ردیف تاریخ زمان شروع زمان پایان نوع خروج از دسترس علت

 


^