جهت دریافت اطلاعات و اخبار وزارت امور اقتصادی و دارایی می توانید به کانال های سروش و آی گپ و گپ به نشانی زیرمراجعه فرمایید.
سروش:  sapp.ir/shada_ir
آی‌گپ:   gap.net/shada_ir 
گپ:      gap.im/shada_ir

 
^