پیوندها

Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse زيرپورتال گيلانزيرپورتال گيلان
Collapse صفحه نخستصفحه نخست
واحدهای سازمانی
Collapse معرفی اداره کلمعرفی اداره کل
تاریخچه
اهداف و وظایف
نمودار اداره کل
Collapse مسئولان اداره کلمسئولان اداره کل
مدیرکل
معاونین
Expand سازمانهای تابعهسازمانهای تابعه
مدیران بیمه ها
Collapse ارتباطات و اطلاع رسانیارتباطات و اطلاع رسانی
آرشیو گزارشهای تصویری
اطلاع رسانی آموزشی و رفاهی
ارتباط با اداره کل
اطلاعیه خروج از دسترس
Expand نشریاتنشریات
Expand انتشاراتانتشارات
بازار مالی بین الملل
صد روز، صد اقدام
هفته دولت
سلامت اداری و مبارزه با فساد
شبکه های اجتماعی
بیانیه حریم خصوصی
توافقنامه سطح خدمات
دستورالعمل بروزرسانی
Collapse قوانین و مقرراتقوانین و مقررات
قوانین
تصویبنامه ها
بخشنامه ها و دستورالعمل ها
Collapse سیمای اقتصادی استانسیمای اقتصادی استان
قابلیت های اقتصادی
آشنایی با استان
تنگناهای اقتصادی
تحقیقات اقتصادی
شاخص های کلیدی اقتصاد گیلان
Collapse ارتباط مردمیارتباط مردمی
Expand سیستم ارتباط مردمی با مدیر کلسیستم ارتباط مردمی با مدیر کل
Expand درخواست ملاقات با مدیرکلدرخواست ملاقات با مدیرکل
Collapse خدمات الکترونیکیخدمات الکترونیکی
Expand اقتصادی-مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجیاقتصادی-مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی
Expand توسعه مدیریت و منابعتوسعه مدیریت و منابع
Expand نظارت مالی و خزانه معیننظارت مالی و خزانه معین
تالار گفتگو
میز خدمت
مشارکت الکترونیکی
Collapse تکریم ارباب رجوعتکریم ارباب رجوع
برنامه ها
Expand عملکردعملکرد
راهنمای طبقات اداره کل
راهنمای خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع
سایت های وزارتخانه
سایر پیوندها
Collapse تماس با ماتماس با ما
صفحه دریافت پیام
شماره تلفن واحدها
پیگیری کاربر
پرسش های متداول
گالری تصاویر2
مناقصه و مزایده
Collapse هدفمندی یارانه ها(مرحله دوم)هدفمندی یارانه ها(مرحله دوم)
آیین نامه ها
قانون هدفمندی
پرسش های متداول
اطلاعیه
Collapse سند راهبردیسند راهبردی
ماموریت ، اولویت ها و اهداف
اقدامات و عملیات راهبردی
نظام پیشنهادات راهبردی
نقشه سایت
سامانه مدیریت استراتژیک(سما)
Collapse شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت داراییشورای هماهنگی مدیران استانی وزارت دارایی
دستورالعمل و صورتجلسات شورای هماهنگی
دفاتر پیشخوان
Collapse واحدهای سازمانیواحدهای سازمانی
صفحه جدید
Collapse فرم نظر سنجی از ارباب رجوعفرم نظر سنجی از ارباب رجوع
پیگیری ادمین
^