فرم نظر سنجی از ارباب رجوع (موضوع ماده 8 طرح تکریم مردم)
توضیحات

نام دستگاه
تاریخ
آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما است؟
نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟
نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری را باشما داشته اند مرقوم فرمایند.
نام افراد یا افرادی که برخورد نا مناسب با شما داشته اند. مرقوم فرمایید.
آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟
چنانچه در خواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است. لطفا آن را بنویسید. ( با ذکر موردی و فرد مورد نظر)
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بنویسید.
در صورت تمایل این قسمت را تکمیل فرمایید.
نام و نام خانوادگی
شماره تماس
^