يکشنبه, 18 خرداد 1399
  • ساعت : ۱۰:۱۸:۱۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ 
  • کد خبر : ۱۸۷۱۰۹
نهاد بازار سرمايه گذاري خارجي گيلان
طرح فرایند صدور مجوز فعالیت های اقتصادی در كمتر از 20روز در كشور

نهاد بازار سرمايه گذاري خارجي گيلان، سخنران آقای مهندس احسانی مقدم، مدیرعامل مجتمع فنی،مهندسی و پژوهشی احسان البرز موضوع: طرح فرایند صدور مجوز فعالیت های اقتصادی در کمتر از 20روز در کشور  نه و ده دقيقه شنبه11آبان1398 سالن سرمایه گذاری دارایی گیلان

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.3.0
    V5.6.3.0