پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سازمانهای تابعه

مدیران دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان گیلان

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام دستگاه

شماره تماس

1

امیری

بانک ملی

33113402

2

محسن محمدی پور

اداره کل مالیاتی

33328027

3

فلکیان

بیمه ایران

33251810

4

---

بورس

33254271

5

داداشی

اموال تملیکی

33236910

6

یوسفی نژاد

گمرک

44420016

 


گروه دورانV5.7.4.0