اطلاعیه ها

1396/9/16 پنجشنبه

اطلاعیه بازار سرمایه گذاری خارجی شنبه ها در گیلان96/09/18

نهاد بازار سرمایه گذاری خارجی گیلان، سخنران آقای مهندس میربهاری عضو هیئت علمی و مدیر گروه کامپیوتر دانشگاه شهید چمران رشت موضوع: بررسی امکان ایجاد شهر الکترونیکی در منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان نه و ده دقیقه شنبه 18آذر 1396سالن سرمایه گذاری دارایی گیلان
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^