اطلاعیه ها

1396/8/27 شنبه

اطلاعیه بازار سرمایه گذاری خارجی شنبه ها در گیلان96/08/27

جلسه مناظره در نهاد بازار سرمایه گذاری خارجی گیلان با موضوع بررسی نقش کارگزاری ها در جلب و جذب سرمایه گذاری با حضور آقایان:
1-حسین نیا،مدیرمالی شرکت پارسابان تهران
2-منصوری مدیر بخش سرمایه گذاری و اقتصادی شهرداری رودبنه
نه و ده دقیقه شنبه 27 آبان 1396سالن سرمایه گذاری دارایی گیلان

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^