اطلاعیه ها

1396/8/11 پنجشنبه

اطلاعیه بازار سرمایه گذاری خارجی شنبه ها در گیلان96/08/13

نهاد بازار سرمایه گذاری خارجی گیلان، سخنران سرکار خانم مهندس جلالی مسئول محترم بورس اوراق بانک تجارت استان گیلان موضوع: بررسی اجمالی شرکت بورسی حوزه فنآوری اطلاعات و ارتباطات شرکتهای مبتنی بر فکر و ایده نه و ده دقیقه شنبه 13آبان 1396سالن سرمایه گذاری دارایی گیلان
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^