نام زیرپورتال : گیلان

1398/5/15 سه‌شنبه

مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان:

امنیت سرمایه گذاری با تثبیت مالکیت رقم می خورد

مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان با تاکید بر وجود یک زبان مشترک بین سازمان فوق و مجریان طرح سیماک گفت: امنیت سرمایه گذاری با تثبیت مالکیت رقم می خورد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی گیلان، مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک در نشست مرکز سرمایه گذاری به تبیین " نقش صیانت از حقوق مالکیت در بهبود فضای کسب و کار" پرداخت.

علی اصغر اسدی در این نشست با بیان اینکه برای اتخاذ هر تصمیمی در جوامع دموکراتیک به اطلاعات نیاز است، سه دسته اطلاعات را تعریف کرد. وی در این باره گفت: نخستین اطلاعات مربوط به مشخصات هویتی افراد است که در انتخابات جوامعی که دموکراسی در آنها جریان دارد، مورد استفاده قرار می گیرد. اسدی افزود: دومین دسته از اطلاعات مربوط به اطلاعات مالی و اعتباری است که مربوط به سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی است و سومین دسته از اطلاعات، اطلاعات مکانی و جغرافیایی است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان برخورداری از هر سه دسته اطلاعات برای برنامه ریزی و تصمیم گیری در کشورها را مهم و حیاتی برشمرد و گفت: اطلاعات مکانی و جغرافیایی برای اخذ مالیات ها از کسب دارایی ها در هر کشوری دارای اهمیت است و اگر قرار باشد کشور به سمت توسعه پیش برود و رونق تولید رقم بخورد مطمئنا نیاز است که فرایندها به دور از موازی کاری انجام شود.

وی با بیان اینکه در مدیریت مکانی دو ویژگی به عنوان اصل مطرح است اظهار کرد: مکان محوری و هویت محوری مالکیت دو اصل اساسی در مدیریت مکانی است. مدیرکل ثبت اسناد و املاک افزود: مطمئنا برای مدیریت مکانی نیازمند داده های منظمی هستیم که این مهم از مالکیت ها بدست می آید.

اسدی ادامه داد: هم اکنون سازمان ثبت اسناد و املاک گیلان، یک میلیون و 200 هزار پرونده مالکیت را ثبت کرده که بر اساس قانون کاداستر از لحاظ مکانی و زمانی بروزرسانی هم می شود.

وی افزود: اجرای طرح سیماک می تواند موازی کاری ها را حذف کند اما باید بدانیم که ساماندهی اشخاص حقوقی یک زبان مشترک باید داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در سازمان ثبت اسناد و املاک، مکان محور بودن اطلاعات با ثابت بودن اطلاعات همراه است گفت: مکان محور بودن موجب استقرار نظام سرمایه گذاری می شود و امنیت سرمایه گذاری با تثبیت مالکیت همراه است.

اسدی تاکید کرد: اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک با کاداستر هم مکان محور است و هم مالکیت محور بنابراین با رسیدن به یک زبان مشترک می توان استان را به سمت امنیت سرمایه گذاری و روتق کسب و کار پیش برد.

همچنین پیله ور کارشناس سازمان ثبت اسناد و املاک گیلان در ادامه این نشست با ارائه مصادیقی از سطح استان به توضیحات چگونگی عملکرد سازمان فوق در ثبت املاک پرداخت. پیله ور گفت: فلسفه ی وجودی کاداستر اینست که چگونه و چه میزان ملک به مالکیت رسیده است. وی افزود: سیماک سامانه خوبی است اما مکان محور است و تغییرات ملک را نمی توان با آن رصد کرد.

کارشناس سازمان ثبت اسناد و املاک گیلان با بیان اینکه سالانه بیش از 140 هزار سند در این سازمان بروزرسانی می شود گفت: هدف سازمان ثبت اسناد و املاک و طرح سیماک یکی است و از همراهی سیماک در حوزه ثبت املاک استقبال می کنیم اما باید بپذیریم که باید از موازی کاری دوری کنیم.

در ادامه این نشست که به پرسش و پاسخ اختصاص یافت، شهیدی از اداره کل پست گیلان که مجری اجرای طرح سیماک است اظهار کرد:  سیماک و سازمان ثبت اسناد و املاک در یک مسیر در حرکت هستند و این امادگی وحود دارد که در کنار سازمان ثبت اسناد و املاک باشیم.

پاک سرشت از انجمن تسهیلگری سرمایه گذاری در این بخش با بیان اینکه شفافیت خواسته به حق بخش خصوصی است گفت: دستگاه ها باید تعارض های موجود را بین خودشان حل کنند و بخش خصوصی باید بتواند از طرح های در حال اجرا بهره برداری کند. وی افزود: شیوه ی هماهنگی بین دستگاه ها و رفع موازی کاری ها و تناقض ها به فعالان فضای کسب و کار ارتباطی پیدا نمی کند و به نظر می رسد طرح سیماک می تواند شفافیت قابل قبولی را به فعالان سرمایه گذاری ارائه کند لذا انتظار می رود که اجرای آن با همکاری همه دستگاه ها منتج به رونق کسب و کار در استان شود.

اقدامی از کانون سردفتران نیز با بیان اینکه نتیجه طرح سیماک و اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک باید موجب تسهیل در کار مردم شود گفت: به نظر می آید تشکیل یک کارگروه تخصصی که بتواند یک تصمیم واحد برای تسهیل امور مردم بگیرد نیاز است.

حسن احمد شعربافی از انجمن انبوه سازان نیز در این بخش این موضوع را یاداور شد که سیماک نمی تواند مرجع تصمیم گیری باشد گفت: سیماک بنا بر اختیاراتی که دارد نمی تواند مسئولیت پاسخ استعلام ها را بپذیرد.وی افزود: به عبارت بهتر اجرای سیماک منجر به نقشه برداری تخصصی می شود اما در حوزه مسائل حقوق سازمان ثبت اسناد و املاک متولی تخصصی است و باید برای شفافیت بیشتر امور مردم، پلی بین دو دستگاه زده شود.

نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز با اشاره به تاثیر نقشه برداری در طرح سیماک و کاداستر سازمان ثبت املاک و اسناد گفت:سازمان نظام مهندسی، 400 عضو پروانه دار و 800 عضو نقشه بردار تخصصی دارد و این امادگی در نظام مهندسی ساختمان وجود دارد که در قالب هر سیستمی به صورت کاملا تخصثی نقشه برداری صحیح را ارائه دهد.

در پایان این نشست معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی گیلان با جمع بندی مباحث مطرح شده اظهار کرد: به نظر می رسد نیاز است یک کمیته تخصصی در استانداری تشکیل شود تا با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف و مرتبط و همچنین بخش خصوصی به بررسی سیماک و ایجاد تبادل بین دستگاه ها از طریق وضع ایین نامه ها بپردازد.

نوروزی تاکید کرد: تشکیل چنین کمیته ای می تواند منجر به نتایج قابل قبول همه طرف های دخیل در حوزه ثبت املاک شود و رونق سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار را در استان رقم بزند.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^