نام زیرپورتال : گیلان

1398/5/13 يكشنبه

در اداره کل امور اقتصادی و دارایی گیلان برگزار شد:

جلسه ذیحسابان در خصوص تبصره 5 قانون بودجه سال1398

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی گیلان در جلسه ای که با حضور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و معاون نظارت مالی و ریئس خزانه معین استان ، ذیحسابان ادارات کل استان برگزار شد. تبصره 5 قانون بودجه1398 مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

در این نشست، ذیحسابان در خصوص نحوه انتسار اوراق اسلامی و منابع حاصله از آن و همچنین راههای استفاده دولت از اوراق تسویه خزانه جهت پرداخت بدهیهای دولت  به گفتگو پرداختند.

قابل ذکر است براساس تبصره 5 قانون بودجه1398 شرکت‌های دولتی می توانند تا سقف ۴۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌ محیطی خود که به ‌تصویب شورای اقتصاد می ‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

همچنین شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور می‌توانند تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ‌ها منتشر کنند. حداقل ۶۰ درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم‌ های مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) اختصاص می ‌یابد.

به‌ منظور‌ سرمایه ‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو، به وزارتخانه‌ های مذکور اجازه داده می‌شود از طریق شرکتهای تابعه ذی‌‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف ۳۵ هزار میلیارد ریال منتشر کنند و بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکت های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح‌های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.

گفتنی است، دولت می‌تواند برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۸ تا معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر کند. اصل و سود و هزینه‌ های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌ های سنواتی کل کشور پیش ‌بینی می‌شود.

.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^